Breastfeeding and returning to work Te whāngote me te hoki ki te mahi

Ehara i te mea me mutu tō whāngote i tō hokinga ki te mahi. Kimihia he kōrero mō te whāngote i te mahi.

Te hoki ki te mahi

He huhua ngā mātua ka hoki ki te mahi me te whāngote tonu i ā rātou pēpi. Ka taea tonu te whāngote mā te:

 • kutē me te pupuri waiū, kia pai ai te whāngaihia o tō pēpi e tētahi atu
 • kimi wāhi tiaki pēpi tūtata ki tō wāhi mahi, kia pai ai tō haere ki te whāngai i a ia
 • hari i tō pēpi ki te mahi
 • kimi tāngata hei hari i tō pēpi ki a koe i te mahi kia whāngaihia.

Kōrero ki tō whānau me ō hoa mei kore he āwhinatanga ā rātou. He tohutohu ā tō kaiwhakawhānau, tō nēhi rānei

Kōrero ki tō kaituku mahi

Kia mōhio koe ki te rā e hoki ai koe ki te mahi, me kōrero ki te kaituku mahi mō te whāngote. Ka taea hoki tēnei i te wā e whakarite ana koe i te tamōtanga hapūtanga. I raro i te ture, ko tā tō kaituku mahi:

 • he tuku wā whakatā utu kore ki te whāngote i tō pēpi, te kutē waiū rānei i te mahi
 • he whakarite wāhi ki te mahi i tēnei mahi.

Whakamārama ki tō kaituku mahi, ko tāu e hiahia ana ki te whāngote ko te:

 • wāhi mā, ngū, mahana, tūmataiti hoki
 • tūru hāhaka, hāneanea hoki.

Whakamārama atu he aha ētahi atu o ngā mea e hiahia ana koe ki te kutē waiū:

 • he rūma tūmataiti me te raka (ina taea ana) — ka taea rānei te tāpiri tohu ki te kūaha ki te kore e tareka te raka i te kūaha
 • he peihana hei horoi i ō ringa me ngā taputapu
 • he pākamātao hei pupuri i te waiū, he ipu mātao me te tio rānei
 • he tēpu
 • he kōhao hiko mehemea he pūrere ngote hiko tāhau
 • he wāhi mā ki te pupuri i ngā taputapu, hei tauira, te pūrere ngote waiū.

Last updated: